Næringseiendom

Vår ekspertise

Hos Advokatfirmaet Mageli får du høyt kvalifisert juridisk bistand innen kjøp, salg og utvikling av fast eiendom.
 

Hvem bistår vi

Våre advokater bistår både private og offentlige klienter med kjøp og salg av næringseiendom, rådgivning med hensyn til valg av eierform, eieravtaler, eiendomsutvikling og leiekontrakter. Flere av firmaets advokater er sertifiserte eiendomsmeglere.
 

Typiske oppdrag som våre advokater har innenfor næringseiendom:

  • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av kjøp og salg av næringseiendom (innmat/selskaper)
  • Tilrettelegging og gjennomføring av due diligence
  • Oppgjørsansvar
  • Organisering/valg av selskapsform; aksjeselskap, ansvarlig selskap (ANS/DA) eller kommunalt foretak/selskap (KF/IKS)
  • Valg av organisering etter henholdsvis eierseksjonsloven, sameieloven eller borettslagsloven
  • Skattemessige vurderinger
  • Aksjonæravtaler/selskapsavtaler
  • Næringsleiekontrakter, både på utleier og leietakersiden
  • Forhandlinger og tvisteløsning 
Magelis advokater innen næringseiendom arbeider tett med øvrige advokater i firmaet dersom det er behov for bistand innen tilstøtende juridiske fagområder, eksempelvis plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett eller naborettslige spørsmål.

Øyvind Erga Skjeseth

Øyvind Erga Skjeseth

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
93 02 41 25
osk@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Lise Marken Aasterud
Lise Marken Aasterud
Advokat - partner
Lise Marken Aasterud
Roar Cordes Nilsson
Roar Cordes Nilsson
Advokat - partner
Roar Cordes Nilsson
Sveinung Lystrup Thesen
Sveinung Lystrup Thesen
Advokatfullmektig
Sveinung Lystrup Thesen
Tore Jetmundsen Rindedal
Tore Jetmundsen Rindedal
Advokat - partner
Tore Jetmundsen Rindedal
Øyvind Erga Skjeseth
Øyvind Erga Skjeseth
Advokat - partner
Øyvind Erga Skjeseth