Næringseiendom

Vår ekspertise

Hos Advokatfirmaet Mageli får du høyt kvalifisert juridisk bistand innen kjøp, salg og utvikling av fast eiendom.
 

Hvem bistår vi

Våre advokater bistår både private og offentlige klienter med kjøp og salg av næringseiendom, rådgivning med hensyn til valg av eierform, eieravtaler, eiendomsutvikling og leiekontrakter. Flere av firmaets advokater er sertifiserte eiendomsmeglere.
 

Typiske oppdrag som våre advokater har innenfor næringseiendom, er:

  • Bistand i forbindelse med utarbeidelse av avtaler og gjennomføring av kjøp og salg av næringseiendom (innmat/selskaper)
  • Tilrettelegging og gjennomføring av due diligence
  • Oppgjørsansvar
  • Organisering/valg av selskapsform; aksjeselskap, ansvarlig selskap (ANS/DA) eller kommunalt foretak/selskap (KF/IKS)
  • Valg av organisering etter henholdsvis eierseksjonsloven, sameieloven eller borettslagsloven
  • Skattemessige vurderinger
  • Aksjonæravtaler/selskapsavtaler
  • Næringsleiekontrakter, både på utleier og leietakersiden
  • Forhandlinger og tvisteløsning 
Magelis advokater innen næringseiendom arbeider tett med øvrige advokater i firmaet dersom det er behov for bistand innen tilstøtende juridiske fagområder, eksempelvis plan- og bygningsrett, ekspropriasjonsrett eller naborettslige spørsmål.
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med: