Skatte og avgiftsrett

Regelverket for skatt og avgift er i stadig endring

Skatte- og avgiftsregelverket er komplisert og er i stadig endring. Samtidig utgjør skatt og avgift en betydelig kostnad for bedrifter og eiere, og konsekvensene av å trå feil kan være vesentlige. Det kan lønne seg å søke råd i tide.


Mageli har spisskompetanse på skatt og avgift

Advokatene i vår avdeling for skatt og avgift har spesialkompetanse på fagområdet og bistår alle typer aktører, og innenfor alle områder av skatte- og avgiftsretten.
 
Våre advokater har lang erfaring med å prosedere skattesaker for domstolene, herunder en rekke prinsippsaker for Høyesterett. Våre skatteadvokater har bakgrunn fra Skatteetaten, Finansdepartementets skattelovavdeling og Regjeringsadvokaten.


Kompetansen vår omfatter alle former for skatt og avgift, blant annet:

 • Selskapsskatt og personskatt, herunder utlandsbeskatning
 • Merverdiavgift og merverdiavgiftskompensasjon, særlig knyttet til fast eiendom.
 • Eiendomsskatt
 • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift
 • Særskatteregimer som jord- og skogbruksbeskatning, petroleumsbeskatning rederibeskatning mv. 


Eksempler på hva vi bistår med:

 • Løpende skatte- og avgiftsrådgivning.
 • Skatt og avgift ved transaksjoner som kjøp, salg, fisjoner, fusjoner, generasjonsskifte, nedleggelse av virksomhet og ved transaksjoner mellom selskap og aksjonær
 • Strukturering og restrukturering av virksomheter, herunder valg og endring av organisasjonsform
 • Bistand ved bokettersyn og annen kontroll fra Skatteetaten
 • Utarbeide endringsmelding til skattefastsettelsen og klage til Skatteklagenemnda på vedtak om endring av skattefastsettelsen
 • Skatt og avgift ved arbeid eller virksomhet i utlandet, herunder lemping av norsk skatt i henhold til skatteavtaler og interne regler
 • Skatt og avgift ved flytting til utlandet, herunder skattemessig emigrasjon og endring av skattemessig bosted etter skatteavtale
 • Skatt og avgift ved engasjering av utenlandske oppdragstakere eller arbeidstakere i Norge
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med:

Eirik Spanli
Eirik Spanli
Advokatfullmektig
Jon Vinje (H)
Jon Vinje (H)
Advokat - partner
Morten Søvik (H)
Morten Søvik (H)
Advokat - partner

HAMAR

Østregate 23
Postboks 343
2303 Hamar

Tlf: 47 88 20 00 
Faks: 62 52 30 10

Lillestrøm

Torvet 3
2000 Lillestrøm


Tlf: 47 88 20 00 
Faks: 63 80 21 06

OSLO

Fr. Nansensplass 2
Postboks 1277 Vika 
0111 Oslo

Tlf: 47 88 20 00
Faks: 22 41 91 21

Følg oss

folg-oss-paa-facebook
folg-oss-paa-linkedin
Vår nettside bruker informasjonskapsler. mageli.no bruker informasjonskapsler primært til trafikkmåling og innholdsoptimalisering. Fortsett å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her