Entrepriserett

Advokatfirmaet Mageli har bred erfaring med entrepriserettslige problemstillinger. Våre advokater bistår i alle faser av et bygge- eller anleggsprosjekt – fra kontraktsutforming og anbudsregning, gjennom byggefasen til sluttoppgjøret og eventuell tvist om dette. 
 

Vi kjenner alle de sentrale entrepriserettslige standardavtaler slik som NS8405, NS8406, NS8407, NS8401, NS8402, NS8403, NS8405, NS3420, NTK og NF. Vi kjenner også til de fleste avtaler som benyttes av de store offentlige byggherrene som Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg.

Gjennom vår omfattende bistand til aktører i kraftindustrien kjenner vi spesielt godt til de fleste entreprise- og leverandørstandardene som brukes i denne sektoren.
 

Hvem er klientene våre innenfor entrepriserett?

Våre klienter innenfor entrepriserett er byggherrer, entreprenører, underentreprenører, leverandører og rådgivere. Gjennom erfaringen med å bistå alle aktører i et byggeprosjekt, har vi innsikt og kunnskap om tankesett og strategier de forskjellige partene bruker. Vi er derfor i stand til å tilby både ren juridisk, men også forretningsmessig og strategisk rådgivning til alle aktører innenfor entrepriserett.
 
Advokatfirmaet Magelis entrepriseadvokater jobber enten selvstendig, eller i tett samarbeid med våre advokater innen fast eiendom og offentlig anskaffelser. Vi kan derfor tilby helhetlig rådgivning for klienter som har behov for bistand på rettsområder som naturlig tilstøter entrepriseretten.
 

Typiske entrepriserettslige oppdrag

  • Utarbeidelse av kontraktsdokumenter/konkurransegrunnlag
  • Gjennomgang og risikoanalyse av kontrakter/konkurransegrunnlag
  • Håndtering av endringer og irregulært kontraktsforløp
  • Krav på vederlagsjustering/fristforlengelse som følge av byggherreforhold
  • Sluttoppgjør
  • Forhandlinger og tvisteløsning
  • Kursing av prosjektledere og prosjektmedarbeidere

Trude Holmen

Trude Holmen

Har du spørsmål rundt dette temaet ta kontakt med oss
97 07 39 66
th@mageli.no
Les mer >>

Ta kontakt med en av våre advokater

Jens-Henrik Lien (H)
Jens-Henrik Lien (H)
Advokat - partner
Jens-Henrik Lien (H)
Kristian Jåtog Trygstad
Kristian Jåtog Trygstad
Advokat - partner
Kristian Jåtog Trygstad
Morten Kokkim (H)
Morten Kokkim (H)
Advokat - partner
Morten Kokkim (H)
Rune Myhre Nilsen
Rune Myhre Nilsen
Advokat - partner
Rune Myhre Nilsen
Trude Holmen
Trude Holmen
Advokat - partner
Trude Holmen