Forvaltningsrett

Vi har et av Norges sterkeste fagmiljøer innen forvaltningsrett. 
Våre advokater har bakgrunn fra bl.a. Regjeringsadvokaten, som kommuneadvokat og fra Sivilombudsmannen. Dette gir våre advokater meget bred erfaring ved avgjørelser fattet av både kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, direktorater og departementer.
 
Advokatfirmaet Mageli kan bistår med tvisteløsning på alle sentrale områder innen offentlig rett.
 
Vi har bred erfaring med å rådgi og bistå i store kontraktsforhandlinger på vegne av offentlige organer og selskaper.
 

Våre advokater kan bistå blant annet med:

  • Saksbehandling
  • Sakens opplysning
  • Habilitetsspørsmål
  • Enkeltvedtak
  • Omgjøringskompetanse
  • Usaklig forskjellsbehandling
  • Innsyn og klage
  • Offentlighetsloven
  • Gyldighet av forvaltningsmyndighet
  • Erstatning for ugyldige vedtak
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med: