Erstatningsrett

Advokatfirmaet Mageli er et tvisteløsningsfirma som regelmessig gir råd og prosederer i store og små erstatningssaker. Våre advokater har erfaring med å føre erstatningssaker, herunder som gruppesøksmål. 

Vurderer du å fremme et erstatningskrav?

Vi kan hjelpe deg med følgende:
  • Gi deg en vurdering av sterke og svake sider i saken
  • Strukturere informasjonen i saken
  • Gi deg råd om innhenting av tilleggsinformasjon
  • Vurdere om du – i din situasjon – bør fremme erstatningskravet for domstolene   
 

Har noen fremmet et erstatningskrav mot deg?

Dersom noen fremmer et erstatningskrav mot deg, kan vi hjelpe deg med å analysere svake og sterke sider i motpartens krav, hvilke motargumenter du kan fremsette og hvilken informasjon du bør fremskaffe. Vi kan gi deg et råd med hensyn til om du bør godta kravet helt eller delvis, eller om du vil være tjent med å la saken gå til rettslig avklaring for domstolene.
 

Vi håndterer alle typer erstatningssaker

Vi har utført og utfører oppdrag knyttet til erstatningsrett for store offentlige aktører, store private aktører og privatpersoner. Erstatningssakene gjelder tvistebeløp fra noen tusen kroner til mange hundre millioner kroner, og gjelder blant annet:
  • Styreansvar
  • Krav mot det offentlige
  • Kontraktsbrudd
  • Tings- og formuesskade
  • Profesjonsansvar 
 

Aktuelle oppdrag

Advokatfirmaet Mageli er for tiden engasjert av Forbrukerrådet i anledning gruppesøksmål fremmet mot DNB Asset Management, hvor Forbrukerrådet og våre advokater fremmer erstatningskrav på vegne av andelseiere i DNBs verdipapirfond DNB Norge, med grunnlag i uaktsom porteføljeforvaltning.

Dette er det mest omfattende gruppesøksmålet i norsk rettshistorie, og saken reiser en rekke kompliserte erstatningsrettslige spørsmål.
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingEmne
Henvendelsen gjelder:

Vi lagrer informasjon om deg slik at vi kan kontakte deg og sende deg relevant innhold per epost. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket. Les mer om vår personvernpolicy her.

Ta kontakt med: