Øyvind Erga Skjeseth

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6856
Advokat Øyvind Erga Skjeseth har bred erfaring fra rådgivning og tvisteløsning innen saker knyttet til fast eiendom, som ekspropriasjonsrett, tomtefeste, jordskifte, odelsrett og generell tingsrett. Han håndterer jevnlig plan- og bygningsrettslige spørsmål, og bistår næringseiendomsaktører med løpende rådgivning knyttet til kjøp og salg, leieavtaler og tvister.

Foruten advokatvirksomhet har advokat Skjeseth bakgrunn fra Statsbygg, hvor han blant annet håndterte husleierelaterte problemstillinger. Han har gjennomført mange forhandlinger om inngåelse av leieavtaler med både offentlige og private virksomheter, og bistått ved avslutningen av leieforhold.

Relevant arbeidserfaring

2021 - Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2018 - 2020 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2017 - 2018  Advokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2016 – 2017  Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Hjort DA
2013 – 2016 Rådgiver i juridisk seksjon i Statsbygg
2013 – 2015  Sensor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
2011 – 2013 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet BA-HR DA
2009 - 2010 Traineeopphold i ulike advokatfirmaer i Oslo
2008 - 2010  Arbeidsgruppeleder ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Relevant utdanning

2011 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
2011 Master of Laws (LLM), King's College London

Kontakt

Telefon: 93 02 41 25
Epost: osk@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Fast eiendom, Generell avtale og kontraktsrett, Næringseiendom, Odelsrett, Plan og bygningsrett, Skjønn og ekspropriasjon
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her