advokat-mageli
English 
Meny

Birgitte Bie Mørkved (H)

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6974
Advokat Birgitte Bie Mørkved bistår både offentlig og privat virksomhet innenfor fagfeltet fast eiendom, fra plan- og bygningsrett og tingsrett til tomtefeste og naborett. Advokat Mørkved er ledende innen ekspropriasjons- og skjønnsretten og bistår både offentlige infrastrukturselskaper og kommuner ved grunnerverv.
 
Hun bistår i flere omfattende utbyggingsprosjekter av blant annet vei og jernbane. Advokat Mørkved er en erfaren prosedyreadvokat og har også ført en rekke saker for jordskifteretten. Hun har bakgrunn som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, dommerfullmektig i Hedmarken tingrett og som seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen.  

Advokat Mørkved har Møterett for Høyesterett.

Relevant arbeidserfaring

2015  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2013 - 2015  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2010 - 2013  Dommerfullmektig, Hedmarken tingrett
2006 - 2010  Rådgiver/seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
2003 - 2006  Universitetslektor, Juridisk fakultet, Bergen

Relevant utdanning

2019 Møterett for Høyesterett
2007  Advokatbevilling
2002  Cand. Jur.
2000  Spesialfag, University of Nottingham (EU Law, International Law)
1995  Diverse språkeksamener, Annecy, Frankrike

Annet

2022 - Medlem Advokatforeningens lovutvalg for lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
 2016 - Fagutvalgsmedlem i fagutvalget for ekspropriasjon og skjønnsrett / JUS
2003 - 2006 Sensor, Juridisk Fakultet i Bergen 
Artikkel i Lov og Rett, nr. 4, 2006 "Strukturelle tiltak ved overtredelse av konkurranselovens forbudsbestemmelser"
   

Språk

Norsk, engelsk
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 92 68 11 88
Epost: bbm@mageli.no

Kompetanse

EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Offentlige anskaffelser
Plan og bygningsrett
Skjønn og ekspropriasjon