Birgitte Bie Mørkved (H)

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6974
Advokat Birgitte Bie Mørkved bistår både offentlig og privat virksomhet innenfor fagfeltet fast eiendom, fra plan- og bygningsrett og tingsrett til tomtefeste og naborett. Advokat Mørkved er ledende innen ekspropriasjons- og skjønnsretten og bistår både offentlige infrastrukturselskaper og kommuner ved grunnerverv.
 
Hun bistår i flere omfattende utbyggingsprosjekter av blant annet vei og jernbane. Advokat Mørkved er en erfaren prosedyreadvokat og har også ført en rekke saker for jordskifteretten. Hun har bakgrunn som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, dommerfullmektig i Hedmarken tingrett og som seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen.  

Advokat Mørkved har Møterett for Høyesterett.

Relevant arbeidserfaring

2015  Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2013 - 2015  Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2010 - 2013  Dommerfullmektig, Hedmarken tingrett
2006 - 2010  Rådgiver/seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
2003 - 2006  Universitetslektor, Juridisk fakultet, Bergen

Relevant utdanning

2019 Møterett for Høyesterett
2007  Advokatbevilling
2002  Cand. Jur.
2000  Spesialfag, University of Nottingham (EU Law, International Law)
1995  Diverse språkeksamener, Annecy, Frankrike

Annet

2022 - Medlem Advokatforeningens lovutvalg for lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett
2016 - Fagutvalgsmedlem i fagutvalget for ekspropriasjon og skjønnsrett / JUS

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 92 68 11 88
Epost: bbm@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Fast eiendom, Forvaltningsrett, Plan og bygningsrett, Skjønn og ekspropriasjon, Eiendom- og entreprise
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her