advokat-mageli

Birgitte Bie Mørkved (H)

Advokat (H) - partner

2415-birgitte-bie-morkved-1365
Advokat Birgitte Bie Mørkved bistår både offentlig og privat virksomhet innenfor fagfeltet fast eiendom, fra plan- og bygningsrett og tingsrett til tomtefeste og naborett. Advokat Mørkved er ledende innen ekspropriasjons- og skjønnsretten og bistår både offentlige infrastrukturselskaper og kommuner ved grunnerverv.
 
Hun bistår i flere omfattende utbyggingsprosjekter av blant annet vei og jernbane. Advokat Mørkved er en erfaren prosedyreadvokat og har også ført en rekke saker for jordskifteretten. Hun har bakgrunn som universitetslektor ved Universitetet i Bergen, dommerfullmektig i Hedmarken tingrett og som seniorrådgiver hos Sivilombudsmannen.  

Relevant arbeidserfaring

2015 -
2013 - 2015 
2010 - 2013 
2006 - 2010 
2003 - 2006 
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Dommerfullmektig, Hedmarken tingrett
Rådgiver/seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
Universitetslektor, Juridisk fakultet, Bergen

Relevant utdanning

2019
2007 
2002 
2000 
1995 
Møterett for Høyesterett
Advokatbevilling
Cand. Jur.
Spesialfag, University of Nottingham (EU Law, International Law)
Diverse språkeksamener, Annecy, Frankrike

Annet

2016 - 
2012 -   
2003 - 2006  
Fagutvalgsmedlem i fagutvalget for ekspropriasjon og skjønnsrett / JUS
Sensor, Høgskolen i Lillehammer, Bachelor Juss  
Sensor, Juridisk Fakultet i Bergen 
Artikkel i Lov og Rett, nr. 4, 2006 "Strukturelle tiltak ved overtredelse av konkurranselovens forbudsbestemmelser"

Språk

Norsk, engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her