Kari Nordheim

Kontormedarbeider

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6084
Kari Nordheim begynte som regnskapssekretær hos Advokatfirmaet Mageli i 2007. Nordheim har lang erfaring med regnskap fra ulike bransjer. Foruten å være ansvarlig for firmaets internregnskap bistår hun advokatene med eiendomsoppgjør, døds- og konkursbo.

Kontakt

Telefon: 99 55 46 38
Epost: kn@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her