advokat-mageli

Kristian Jåtog Trygstad

Advokat - partner

3849%20Kristian%20sh-49975%20FERDIG
Advokat Trygstad har spesialistkompetanse innen regelverk for offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett, entrepriserett og forvaltningsrett. Han er oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og han er flere ganger rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i nasjonale og internasjonale kåringer. Trygstad bistår både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av offentlige anskaffelser, ved prosjekt- og kontraktsoppfølging, ved tvisteløsning og ved øvrige spørsmål relatert til de ovennevnte rettsområder.

Relevant arbeidserfaring

2019 -
2017 - 2019
2016 - 2017

2011 - 2016
2007 - 2010
2007 - 2009
2006 - 2007


2005 - 2007
2004 - 2005
2003 - 2004
2001 - 2006
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Sekretariatsleder  for den stortingsoppnevnte kommisjonen som gransket Scandinavian Star-brannen
Advokat/Partner i ALT advokatfirma
Advokat i Advokatfirmaet G-Partner AS
Sekretær for lovutvalget for offentlige undersøkelseskommisjoner
Sekretær for granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret (Dalseide I) og deltaker i den videre granskingen av Forsvarets innkjøpsvirksomhet på IKT-området (Dalseide II)
Seniorrådgiver Sivilombudsmannen
Rådgiver i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, juridisk fakultet (UiO)
Medarbeider i redaksjonen i Norsk Retstidende 
 

Relevant utdanning

2004
Cand. Jur

VERV

2015
Oppnevnt medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Publikasjoner

Bøker:
2006
2012

2017

Artikler:
2008

2008

2009
2010

2014
2018

2018

2018

2018

2018
 

Tildeling av offentlige kontrakter, første utgave, Gyldendal 2006
Praktisk rettskildelære, fjerde utgave – sammen med Pål A. Bertnes og Halvor Kongshavn, Gyldendal 2012
Tildeling av offentlige kontrakter, andre utgave, Gyldendal 2017


Vedtatte foreleggs betydning for avvisningsplikten i forskrift om offentlige anskaffelser, inntatt i Lov og Rett nr 5/6 2008
Innkjøpsregler som forhindrer økonomisk kriminalitet, inntatt i Juristkontakt nr 6/2008
Er gransking privat etterforsking, inntatt i Kritisk Juss nr 4/2009
Bankenes ansvar ved pengespill, sammen med Erling Grimstad, inntatt i Kritisk Juss nr 4/2010
Begrunnelsesplikten ved valg av tilbud, inntatt i Logistikk & ledelse nr 1/2014
Forsvinner pengene i poengene? publisert 18. januar 2018 på www.anbud365.no
Kvalifikasjonskrav og ESPD, sammen med Vera Hovelsen, publisert 31. august 2018 på www.bygg.no
Særkrav til underentreprenører i kontrakter med det offentlige, sammen med Marit Lund Stensvåg, publisert 31. august 2018 på www.bygg.no
Utfordringer ved Difis nye verktøy for tilbudsevaluering, publisert 12. desember 2018 på www.anbud365.no
Reguleringsplanens betydning for konkurranser om offentlige entrepriseoppdrag, sammen med Roar Lillebergen, publisert 17. desember 2018 på www.bygg.no
 

Språk

Norsk, engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 95 16 46 46
Epost: kjt@mageli.no
Advokat Trygstad er flere ganger rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i nasjonale og internasjonale kåringer