Kristian Jåtog Trygstad

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-6823
Advokat Trygstad har spesialistkompetanse innen regelverk for offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett, entrepriserett og forvaltningsrett. Han er oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og han er flere ganger rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i nasjonale og internasjonale kåringer. Trygstad bistår både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av offentlige anskaffelser, ved prosjekt- og kontraktsoppfølging, ved tvisteløsning og ved øvrige spørsmål relatert til de ovennevnte rettsområder.

Relevant arbeidserfaring

2019 Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2017 - 2019 Partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
2016 - 2017 Sekretariatsleder  for den stortingsoppnevnte kommisjonen som gransket Scandinavian Star-brannen
2011 - 2016 Advokat/Partner i ALT advokatfirma
2007 - 2010 Advokat i Advokatfirmaet G-Partner AS
2007 - 2009 Sekretær for lovutvalget for offentlige undersøkelseskommisjoner
2006 - 2007 Sekretær for granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret (Dalseide I) og deltaker i den videre granskingen av Forsvarets innkjøpsvirksomhet på IKT-området (Dalseide II)
2005 - 2007 Seniorrådgiver Sivilombudsmannen
2004 - 2005 Rådgiver i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
2003 - 2004 Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, juridisk fakultet (UiO)
2001 - 2006 Medarbeider i redaksjonen i Norsk Retstidende 

Relevant utdanning

2004 Cand. Jur

Verv

2015 Oppnevnt medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelse
2021 Oppnevnt medlem av Undersøkelseskommisjon etter hendelse i Trandumskogen

Publikasjoner

Bøker:  
2006 Tildeling av offentlige kontrakter, første utgave, Gyldendal 2006
2012 Praktisk rettskildelære, fjerde utgave – sammen med Pål A. Bertnes og Halvor Kongshavn, Gyldendal 2012
2017 Tildeling av offentlige kontrakter, andre utgave, Gyldendal 2017
2020 Offentlige kontrakter - aktuelle tema (redaktør sammen med Espen Bakken og artikkelforfatter)
Artikler:  
2008 Vedtatte foreleggs betydning for avvisningsplikten i forskrift om offentlige anskaffelser, inntatt i Lov og Rett nr 5/6 2008
2008 Innkjøpsregler som forhindrer økonomisk kriminalitet, inntatt i Juristkontakt nr 6/2008
2009 Er gransking privat etterforsking, inntatt i Kritisk Juss nr 4/2009
2010 Bankenes ansvar ved pengespill, sammen med Erling Grimstad, inntatt i Kritisk Juss nr 4/2010
2014 Begrunnelsesplikten ved valg av tilbud, inntatt i Logistikk & ledelse nr 1/2014
2018 Forsvinner pengene i poengene? publisert 18. januar 2018 på www.anbud365.no
2018 Kvalifikasjonskrav og ESPD, sammen med Vera Hovelsen, publisert 31. august 2018 på www.bygg.no
2018 Særkrav til underentreprenører i kontrakter med det offentlige, sammen med Marit Lund Stensvåg, publisert 31. august 2018 på www.bygg.no
2018 Utfordringer ved Difis nye verktøy for tilbudsevaluering, publisert 12. desember 2018 på www.anbud365.no
2018 Reguleringsplanens betydning for konkurranser om offentlige entrepriseoppdrag, sammen med Roar Lillebergen, publisert 17. desember 2018 på www.bygg.no
2021 Nye avklaringer om evalueringsmetoder, publisert 28. januar 2021 på www.anbud365.no
2021 Hvorfor normalisere når man kan la være? Publisert 11. august 2021 på www.anbud365.no
2021 La oss fortsette å snakke om evalueringsmetoder, publisert 24. august 2021 på www.anbud365.no

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 95 16 46 46
Epost: kjt@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Entrepriserett, EU EØS og konkurranserett, Forvaltningsrett, Generell avtale og kontraktsrett, Offentlige anskaffelser, Plan og bygningsrett
Advokat Trygstad er flere ganger rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i nasjonale og internasjonale kåringer
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her