advokat-mageli

Kristian Jåtog Trygstad

Advokat - partner

Advokat Trygstad har spesialistkompetanse innen regelverk for offentlige anskaffelser, alminnelig kontraktsrett og entrepriserett. Han er oppnevnt som medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser, og han er flere ganger rangert blant landets beste anskaffelsesadvokater i nasjonale og internasjonale kåringer. Trygstad bistår både oppdragsgivere og leverandører ved gjennomføring av offentlige anskaffelser, ved prosjekt- og kontraktsoppfølging, ved tvisteløsning og ved øvrige spørsmål relatert til ovennevnte rettsområder.

Relevant arbeidserfaring

2019 -
2017 - 2019
2016 - 2017

2011 - 2016
2007 - 2010
2007 - 2009
2006 - 2007


2005 - 2007
2004 - 2005
2003 - 2004
2001 - 2006
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Partner, Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS
Sekretariatsleder  for den stortingsoppnevnte kommisjonen som gransker Scandinavian Star brannen-brannen
Advokat/Partner i ALT advokatfirma
Advokat i Advokatfirmaet G-Partner AS
Sekretær for lovutvalget for offentlige undersøkelseskommisjoner
Sekretær for granskingsutvalget for IKT-kontrakter i Forsvaret (Dalseide I) og deltaker i den videre granskingen av Forsvarets innkjøpsvirksomhet på IKT-området (Dalseide II)
Seniorrådgiver Sivilombudsmannen
Rådgiver i sekretariatet til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, juridisk fakultet (UiO)
Medarbeider i redaksjonen i Norsk Retstidende 
 

Relevant utdanning

2004
Cand. Jur

 

Annet


 

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 95 16 46 46
Epost: kjt@mageli.no
Advokat Trygstad er flere ganger rangert blande landets beste anskaffelsesadvokater i nasjonale og internasjonale kåringer