Stine Renée Jarslett

Advokat - partner

Stine%20nytt%20(2)
Advokat Stine Jarslett har fast eiendom som sitt hovedfelt. Hun har de siste årene være advokat i konsernjuridisk i Bane NOR hvor hun har bistått hele organisasjonen innenfor feltet, herunder IC-prosjektet og Ringeriksbanen som er to av de største pågående jernbaneprosjektene. Hovedvekten av saker har vært innenfor områdene plan- og bygningsrett,  miljø- og forurensningsrett og grunnerverv og ekspropriasjon. Advokat Jarslett har bistått i en rekke saker vedrørende jernbaneloven § 10 om byggeforbud langs jernbanen. Hun har utarbeidet standardvilkår for dispensasjon og var med å initiere endringen i bestemmelsen som trådte i kraft 1. januar 2017 av stor praktisk betydning for jernbanen.

Advokat Jarslett har solid plan- og bygningsrettslig bakgrunn også fra Sivilombudsmannen hvor hun tidligere var seniorrådgiver. I tillegg har hun, både fra Bane NOR og Sivilombudsmannen, solid erfaring innenfor tingsrett, husleie, konsesjon og alminnelig forvaltningsrett.

Som advokat i Wikborg Rein arbeidet hun med generell forretningsjus i tillegg til fast eiendom. Hun har også erfaring fra domstolen.

Relevant arbeidserfaring

2019 -
2009 - 2018 
2004 - 2009
2002 - 2003
1999 - 2004
Høst - 1999
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat konsernjuridisk, Jernbaneverket/Bane NOR
Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
Dommerfullmektig, Horten tingrett
Advokatfullmektig/advokat, advokatfirma Wikborg Rein
Praktikant, FN's hovedkvarter i New York

Relevant utdanning

2003
1999
1998
Advokatbevilling
Cand. Jur
Spesialfag, Universitetet i Aix-En-Provence, Frankrike
 

Annet

2011 - 2018

2011 - 2018
 
Leder for faggruppen Fast eiendom i juridisk seksjon, Jernbaneverket/Bane NOR
Flere perioder som fungerende leder for juridisk seksjon, Jernbaneverket/Bane NOR

 

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 97 08 41 10
Epost: srj@mageli.no
Advokat Stine Jarslett arbeider bredt faglig sett, med hovedvekt på saker innenfor fast eiendom.