advokat-mageli

Stine Renée Jarslett

Advokat - partner

Stine%20nytt%20(2)
Advokat Stine Jarslett har fast eiendom som sitt hovedfelt. Hun har de siste årene være advokat i konsernjuridisk i Bane NOR hvor hun har bistått hele organisasjonen innenfor feltet, herunder IC-prosjektet og Ringeriksbanen som er to av de største pågående jernbaneprosjektene. Hovedvekten av saker har vært innenfor områdene plan- og bygningsrett,  miljø- og forurensningsrett og grunnerverv og ekspropriasjon. Advokat Jarslett har bistått i en rekke saker vedrørende jernbaneloven § 10 om byggeforbud langs jernbanen. Hun har utarbeidet standardvilkår for dispensasjon og var med å initiere endringen i bestemmelsen som trådte i kraft 1. januar 2017 av stor praktisk betydning for jernbanen.

Advokat Jarslett har solid plan- og bygningsrettslig bakgrunn også fra Sivilombudsmannen hvor hun tidligere var seniorrådgiver. I tillegg har hun, både fra Bane NOR og Sivilombudsmannen, solid erfaring innenfor tingsrett, husleie, konsesjon og alminnelig forvaltningsrett.

Som advokat i Wikborg Rein arbeidet hun med generell forretningsjus i tillegg til fast eiendom. Hun har også erfaring fra domstolen.

Relevant arbeidserfaring

2019 -
2009 - 2018 
2004 - 2009
2002 - 2003
1999 - 2004
Høst - 1999
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat konsernjuridisk, Jernbaneverket/Bane NOR
Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
Dommerfullmektig, Horten tingrett
Advokatfullmektig/advokat, advokatfirma Wikborg Rein
Praktikant, FN's hovedkvarter i New York

Relevant utdanning

2003
1999
1998
Advokatbevilling
Cand. Jur
Spesialfag, Universitetet i Aix-En-Provence, Frankrike
 

Annet

2011 - 2018

2011 - 2018
 
Leder for faggruppen Fast eiendom i juridisk seksjon, Jernbaneverket/Bane NOR
Flere perioder som fungerende leder for juridisk seksjon, Jernbaneverket/Bane NOR

 

Språk

Norsk, engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 97 08 41 10
Epost: srj@mageli.no
Advokat Stine Jarslett arbeider bredt faglig sett, med hovedvekt på saker innenfor fast eiendom.