Stine Renée Jarslett

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5951
Advokat Stine Jarslett har fast eiendom som sitt hovedfelt, og hun har omfattende erfaring i å bistå både offentlige og private aktører på dette feltet. Hun jobber med et bredt spekter av eiendomsrettslige problemstillinger, herunder innenfor plan- og bygningsrett, tingsrett, skjønn og ekspropriasjon, kontraktsrett og jordskifte.
 
Før hun ble partner i advokatfirmaet Mageli i 2019, hadde Jarslett siden 2009 vært advokat i konsernjuridisk i Bane NOR hvor hun har bistått ledelsen og hele den øvrige organisasjonen, herunder IC-prosjektet og Ringeriksbanen som er to av de største pågående jernbaneprosjektene. Hovedvekten av saker har vært innenfor rettsområdene som hun i dag arbeider med. Advokat Jarslett har også bistått i en rekke saker vedrørende jernbaneloven § 10, og hun var med å initiere endring i bestemmelsen (i kraft 1. januar 2017) av stor praktisk betydning for jernbanen.

Advokat Jarslett har solid plan- og bygningsrettslig bakgrunn også fra Sivilombudet hvor hun tidligere var seniorrådgiver. I tillegg har hun, både fra Bane NOR og Sivilombudet, solid erfaring innenfor alminnelig forvaltningsrett, tingsrett, husleie og konsesjon. Som advokat i Wikborg Rein arbeidet hun med generell forretningsjus i tillegg til fast eiendom. Hun har også erfaring som dommerfullmektig, og hun prosederer i dag jevnlig saker for domstolene.
 

Relevant arbeidserfaring

2019 - Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2009 - 2018  Advokat konsernjuridisk, Jernbaneverket/Bane NOR
2004 - 2009 Seniorrådgiver, Sivilombudsmannen
2002 - 2003 Dommerfullmektig, Horten tingrett
1999 - 2004 Advokatfullmektig/advokat, advokatfirma Wikborg Rein
Høst - 1999 Praktikant, FN's hovedkvarter i New York

Relevant utdanning

2003 Advokatbevilling
1999 Cand. Jur
1998 Spesialfag, Universitetet i Aix-En-Provence, Frankrike

Annet

2011 - 2018 Leder for faggruppen Fast eiendom i juridisk seksjon, Jernbaneverket/Bane NOR
2011 - 2018 Flere perioder som fungerende leder for juridisk seksjon, Jernbaneverket/Bane NOR

Språk

Norsk, engelsk

Kontakt

Telefon: 97 08 41 10
Epost: srj@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Fast eiendom, Forvaltningsrett, Generell avtale og kontraktsrett, Plan og bygningsrett, Skjønn og ekspropriasjon
Advokat Stine Jarslett arbeider bredt faglig sett, med hovedvekt på saker innenfor fast eiendom.
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her