Ada Cathrine Høst Mytting

Advokat - partner

Fotograf_beate_willumsen_TIL%20WEB_2500px_lengste%20side-5972
Advokat Ada Cathrine Høst Mytting har arbeidet som advokat siden 2005, med hovedvekt på barn- og familieretten, fast eiendomsrettsforhold og strafferett. Advokat Mytting har bred erfaring med tvisteløsning både fra sin ansettelse i domstolen og som praktiserende advokat. Hun har et særlig engasjement knyttet til mekling i barne- og familiesaker, der hun også har en omfattende erfaring som dommer i saker etter barneloven.
 
I sitt arbeid på barnerettens området har advokat Ada Cathrine Høst Mytting også bred kompetanse med behandling av barnevernssaker både for privat og offentlig part. Det omfatter bred prosedyreerfaring både fra nemnd, tingrett og lagmannsrett. I tillegg har advokat Mytting bred erfaring fra strafferettens område både fra ansettelse i tingretten, som forsvarer og bistandsadvokat.

Relevant arbeidserfaring

2019 Partner, Advokatfirmaet Mageli DA
2012 - 2018 Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
2012 - 2012 Hedmarken tingrett, konstituert tingrettsdommer
2009 - 2012  Hedmarken tingrett, dommerfullmektig
2007 - 2009  Avokatfullmektig og advokat Advokatfirmaet Lund & Co DA
2006 - 2007 Advokatfullmektig, Bøsterud & Co Advokater AS
2005 - 2006 Rådgiver ved utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2004 - 2005  Førstekonsulent ved juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
2004 - 2004  Praktikant, UN International Criminal Tribunal for Rwanda
2003 - 2004  Trainee, Advokatfirmaet Hjort DA
2003 - 2003 Praksisplass, Oslo kommunes overformynderi

Relevant utdanning

2008 Advokatbevilling
2000 - 2003 Juridisk embetseksamen, cand jur.
1999  Kriminologi grunnfag

Verv

2016 -  Leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike
2016 -  og Hedmark kretser
Advokat på verv, Spesialenheten for politisaker.

Språk

Norsk, dansk og engelsk

Kontakt

Telefon: 91 10 35 56
Epost: achm@mageli.no

Kompetanse

Arbeidsrett
Arv og familie
Bank og finans
Barnevern
Energirett
Entrepriserett
Erstatningsrett
EU EØS og konkurranserett
Fast eiendom
Forvaltningsrett
Generell avtale og kontraktsrett
Immaterialrett
Konkursrett
Luftfart
Næringseiendom
Odelsrett
Offentlige anskaffelser
Personvern
Plan og bygningsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Selskapsrett og transaksjoner
Skatte og avgiftsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Strafferett
Energi
Industri, handel, finans
Familie, arv og skifte
Eiendom- og entreprise
Offentlig sektor
Arv og familie, Barnevern, Energirett, Fast eiendom, Forvaltningsrett, Generell avtale og kontraktsrett, Odelsrett, Prosedyre og tvisteløsning, Skjønn og ekspropriasjon, Strafferett, Familie, arv og skifte, Eiendom- og entreprise
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her