advokat-mageli

Ada Cathrine Høst Mytting

Advokat - partner

2227-ada-cathrine-host-mytting-7837
Advokat Ada Cathrine Høst Mytting har arbeidet som advokat siden 2005, med hovedvekt på barn- og familieretten, fast eiendomsrettsforhold og strafferett. Advokat Mytting har bred erfaring med tvisteløsning både fra sin ansettelse i domstolen og som praktiserende advokat. Hun har et særlig engasjement knyttet til mekling i barne- og familiesaker, der hun også har en omfattende erfaring som dommer i saker etter barneloven.
 
I sitt arbeid på barnerettens området har advokat Ada Cathrine Høst Mytting også bred kompetanse med behandling av barnevernssaker både for privat og offentlig part. Det omfatter bred prosedyreerfaring både fra nemnd, tingrett og lagmannsrett. I tillegg har advokat Mytting bred erfaring fra strafferettens område både fra ansettelse i tingretten, som forsvarer og bistandsadvokat.
 

Relevant arbeidserfaring

2019-
2012 - 2018
2012 - 2012 
2009 - 2012 
2007 - 2009 
2006 - 2007 
2005 - 2006 
2004 - 2005 
2004 - 2004 
2003 - 2004 
2003 - 2003 
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat, Advokatfirmaet Mageli ANS
Hedmarken tingrett, konstituert tingrettsdommer
Hedmarken tingrett, dommerfullmektig
Avokatfullmektig og advokat Advokatfirmaet Lund & Co DA
Advokatfullmektig, Bøsterud & Co Advokater AS
Rådgiver ved utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Førstekonsulent ved juridisk avdeling, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Praktikant, UN International Criminal Tribunal for Rwanda
Trainee, Advokatfirmaet Hjort DA
Praksisplass, Oslo kommunes overformynderi

Relevant utdanning

2008
2000 - 2003 
1999 
Advokatbevilling
Juridisk embetseksamen, cand jur.
Kriminologi grunnfag

Verv

2016 - 
2016 - 
Leder for Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser
Advokat på verv, Spesialenheten for politisaker.

Språk

Norsk, dansk og engelsk
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her