advokat-mageli

Marianne Olssøn (H)

Advokat (H) - partner

2113-marianne-olsson-0003
Advokat Marianne Olssøn arbeidet i 10 år hos Regjeringsadvokaten før hun kom til Mageli. Hun har hatt møterett for Høyesterett siden 2000. Advokat Olssøn har lang erfaring innenfor offentlig rett og fast eiendoms rettsforhold, og hun har ført en rekke saker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Hun har også flere verv i styrer, utvalg og komiteer.
 

Relevant arbeidserfaring

2006 - 
1996 - 2006 
1998 - 2000 
Advokat/partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
Advokat ved Regjeringsadvokatembetet
Dommerfullmektig, Hedemarken sorenskriverembet

Relevant utdanning

2007
2002 
1996
1989 
Voldgiftsdommerutdannelse
Møterett for Høyesterett
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
Agronom, Jønsberg landbruksskole

Annet

2013 
2012
2011 
2010 
2008 - 2010 
2007 
2005 - 2007 
1997 
Medlem Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland
Leder av kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen 
Styremedlem Toten Sparebank
Styreleder Pihl AS
Styremedlem Pihl AS
Karnov - medforfatter til ny tvistelov
Leder, Forsøksdyrutvalget
Reviderte 3. utg av Carsten Smith: ”Kausjonsrett”
Kontakt oss
Navn
Firmanavn
Epost
Telefon
AvdelingMelding
Henvendelsen gjelder
Personvern
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 90 96 40 70
Epost: mo@mageli.no
Advokat Marianne Olssøn har vært medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.