advokat-mageli
English 
Meny

Marianne Olssøn (H)

Advokat - partner

2113%20Marianne%20Olss%C3%B8n-0003
Advokat Marianne Olssøn arbeidet i 10 år hos Regjeringsadvokaten før hun kom til Mageli. Hun har hatt møterett for Høyesterett siden 2000. Advokat Olssøn har lang erfaring innenfor offentlig rett og fast eiendoms rettsforhold, og hun har ført en rekke saker for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Hun har også flere verv i styrer, utvalg og komiteer.

Relevant arbeidserfaring

2006  Advokat/partner, Advokatfirmaet Mageli DA
1996 - 2006  Advokat ved Regjeringsadvokatembetet
1998 - 2000  Dommerfullmektig, Hedemarken sorenskriverembet

Relevant utdanning

2007 Voldgiftsdommerutdannelse
2002 Møterett for Høyesterett
1996 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1989 Agronom, Jønsberg landbruksskole

Annet

2020- Styremedlem, Garantiordningen for skadeforsikring
2020- Varamedlem for leder i klagenemnda for behandling av klager over avgjørelser etter offentlighetsloven fra Koronakommisjonen
2019- Styremedlem, Stiftelsen Sparebanken Hedmark
2015-2017 Styremedlem Statskog SF 
2013-2015 Medlem av Etikkrådet for Statens Pensjonsfond Utland
2013-2014 Medlem av landbruks- og matdepartementets utvalg for å utrede pelsdyrnæringen
2012- Leder av kontrollkomiteen for Finnmarkseiendommen
2011-2013 Styremedlem Toten Sparebank
2010 - Styreleder Pihl AS
2008 - 2010  Styremedlem Pihl AS
2007 Karnov - medforfatter til ny tvistelov
2005 - 2007  Leder, Forsøksdyrutvalget
1997 Reviderte 3. utg av Carsten Smith: ”Kausjonsrett”
Kontakt oss
Vi lagrer informasjon om deg så vi kan kontakte deg og sende deg relevant informasjon via epost. Du kan trekke tilbake ditt samtykke nårsomhelst. Les mer om personvern her

Kontakt

Telefon: 90 96 40 70
Epost: mo@mageli.no

Kompetanse

Fast eiendom
Forvaltningsrett
Odelsrett
Skjønn og ekspropriasjon
Advokat Marianne Olssøn har vært medlem av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland.